Vår syntetiske klaus_289x194

Vår syntetiske hverdag

Vår Syntetiske Hverdag er formidling av kunnskap om miljøgifter i nordområdene. Kunstnere og forskere har gått sammen for å gjøre et vanskelig tema lettere å forstå.

Gjennom forestillinger, installasjoner og utstilling forteller vi hvordan mennesker og dyr, klima og miljø, påvirkes av menneskeskapte stoffer. Et stort antall forskere samarbeider i Framsenterets forskningsflaggskip “Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse”. I over halvannet år har kunstnere, forskere, forvaltere og formidlere funnet sammen med det mål å fortelle folk i aldre om denne forskningen. Miljøgifter i de arktiske økosystemene har vært påvist over lang tid, men vi vet fortsatt for lite om kilder, spredning og effekter av miljøgifter på økosystem og mennesker. Arktis er i endring og vi mangler kunnskap om den samlede effekten av miljøgifter og klimaendringer på dyr og mennesker, samt risikoen for økt lokal forurensning i Arktis ved ny industrivirksomhet i nord. Arktis som globalt varslingslaboratorium for påvisning av nye fremmedstoffer med uønskete egenskaper og effekter er sentral i nasjonale og internasjonale reguleringer av miljøgifter. Ren mat som høstes fra hav og land er også viktig for oss som forbrukere, samfunnet og samfunnsøkonomien. Vår Syntetiske Hverdag er en installasjon/utstilling som vises i kombinasjon med teater, som er utviklet i samarbeid mellom Polaria, Framsenteret og Sadio Nor. Teaterdelen skal framføres på Polaria og andre steder. Sadio Nor består av Nina Rosenlund og Klaus Løkolm Bergli. Installasjonen er skapt av Lawrence Malstaf. Prosjektet er økonomisk støttet av Troms Fylkeskommune, VRI Troms, Framsenteret, Norges Forskningsråd og Introfondet.