Våre utstillinger

Polarias oppgave er å være et nasjonalt senter for formidling av kunnskap om de polare områdene og Barentsregionen. Forskningsmiljøet i Framsenteret er vår hovedkilde til fagkunnskap og kompetanse. Det betyr blant annet at utstillingene i Polaria lages i samarbeid med institusjonene i Framsenteret.