Haukugle 48 lav (2)_419x279

Uke 24

Ukas Fugl: Haukugle

Haukugla er den av uglene våre som mange turgåere har hatt gleden av å studere på nært hold. Dette fordi den er dagaktiv og jakter gjerne fra et høyt punkt som toppen av dødt tre eller en telefon-stolpe. Den er lite sky og slipper ofte mennesker inn på seg.

Utseende

Haukeugla er ei mellomstor ugle og har fått navnet sitt etter dens utseende. Den er mye slankere og mer avlang enn de andre uglene og har en lang, haukelignende stjert. Drakten er grå- og brunspraglet og bryst og undersiden er hvit med mørke tverrstriper. Øynene er gule med mørke pupiller. Kjønnene er like av utseende, men hunnen er noe større enn hannen.

Utbredelse

Haukugla hekker i et belte rundt hele den nordlige delen av Europa og videre østover i Russland samt i et tilsvarende belte i Nord-Amerika. I Norge finnes den over hele landet, men er absolutt vanligst i Nord-Norge og er sjelden på Sør- og Vestlandet samt de lavereliggende delene av Østlandet. Den foretrekker åpen skog, og er derfor vanligst i det øverste skogsbeltet, men treffes også på tresatte myrer, hogstflater og i områder med dyrka mark.

Hekkebiologi

Haukugla hekker helst i åpen, gammel skog og den bygger ikke eget reir. Den hekker gjerne på toppen av knekte trær, i kråkereir eller i svartspetthull der dette finnes. Den kan også hekke i fuglekasser som settes ut til and eller for ugler. Eggene legges i løpet av april og ruges kun av hunnen, men hannen bringer inn mat til henne. Begge foreldre jakter og mater ungene.

Næring

Haukugla er en smågnagerspesialist, men jakter også en hel del på fugl. I ungeperioden kan en ofte se at de voksne bringer inn trosteunger til reiret selv i år med god tilgang på smågnagere.

Trekk og vandringer

Haukugla er en stand- og streiffugl som ofte kan holde seg i hekkeområdet gjennom vinteren hvis det er god tilgang på mat. Etter år med god ungeproduksjon, og påfølgende sammenbrudd i smågnagerbestanden, kan mange haukugler legge ut på lange vandringer på søken etter mat. I slike år kan det ses haukugler mange steder i sørlige Skandinavia og sågar nedover i deler av Nord-Europa.

Tidligere Ukas Fugl

Se større bilder av Ukas fugler