Fjæreplytt på kvilestein 5 (3)_350x197

Uke 42

Ukas Fugl: Fjæreplytt

Fjæreplytten er en av våre vanligste vadefugler på vinteren og den treffes over det meste av kystene våre i perioden september til april. Mange av disse fuglene er trekkfugler som kommer langveisfra for å overvintre her.

Utseende

Fjæreplytten er en kompakt, mellomstor vadefugl omtrent så stor som en trost. Den har en brun overside og med gråaktig underside med kraftige mørke langsgående streker. Hodet er brunt med et kort, brunt nebb med gul basis. Beina er korte og gule. Kjønnene er like av utseende.

Utbredelse

Fjæreplytten er en vanlig hekkefugl i et belte gjennom nordlige deler av Asia, de nordre delene av Europa vestover til Island og Grønland. I Norge hekker den vanlig i høyfjellet over hele Nord-Norge mens den er mer fåtallig i fjellene i sør. Hardangervidda er ett av fjellområdene i Sør-Norge der den er ganske vanlig som hekkefugl. I de karrige delene av Øst-Finnmark kan den også hekke helt nede ved kysten.

Hekkebiologi

Fjæreplytten legger reiret på bakken og det er bare ei grop som skrapes ut på en snøfri kolle i terrenget. Den legger normalt ett kull i løpet av mai og juni, seinest lengst nord. Den legger 3-4 egg som ruges av begge foreldre. Hunnen forlater hekkeplassen når ungene klekkes og overlater alt ungepasset til hannen. Ungene mates ikke av faren, men finner all næring selv.

Næring

Fjæreplytten beiter i vinterhalvåret i fjæra der den spiser snegler, skjell, mark og litt insekter som den finner her. På hekkeplassen i fjellet spiser den mest insekter, men også noe vegetabilsk mat.

Trekk og vandringer

De fleste av de sørnorske fjæreplyttene trekker ut av landet vinterstid. Fuglene fra Hardangervidda trekker til østkysten av England og Skottland. Fuglene som hekker i Nord-Norge vet vi ikke hvor overvintrer, men det antas at de trekker til kystene i Midt-Norge. Alle vinterplyttene som er fanget inn og studert i Troms og Finnmark viser at dette er nesten utelukkende fugler som hekker østover i Russland helt øst til Taimyr. De som hekke på Svalbard trekker raskt forbi våre kyster og overvintrer på vestkysten av Sverige og sørover til Helgoland.

Tidligere Ukas Fugl

Se større bilder av Ukas fugler