Gulnebbet ærfuglhann 11_320x180

Uke 41

Ukas Fugl: Ærfugl

Ærfuglen er en av våre vanligste dykkender og holder til i tusenvis langs våre kyster. Hannene kjennes lett igjen på den hvite og svarte fjærdrakten med grønn nakke og rosa bryst. Ærfuglen har vært viktig langs kysten gjennom at den leverer dun og egg til oss.


Utseende

Ærfuglen er en av våre største dykkender med sine vel 2 kg. Hannen har en svart og hvit vinterdrakt med grønne fargetegninger i nakken, og et vakkert rosa bryst.

Utbredelse

Ærfuglen hekker på holmer og skjær over det meste av landet, men er desidert vanligst i Nord-Norge der den også kan hekke i tilknytning til lavereliggende vann helt ute på kysten både i Troms og Finnmark. Særlig tallrik er den langs Helgelandskysten. Våre hekkefugler overvintrer langs kysten og ikke langt fra hekkeområdene. Vinterstid kommer mange ærfugl fra Svalbard for å overvintre langs kysten av Finnmark og Troms.

Hekkebiologi

Ærfuglparet er ofte på plass ved hekkeplassen allerede i mars-april. Reiret legges på bakken godt skjult i et vierkratt eller under einer. Når alle eggene er lagt forlater hannen hekkeområdet. Det er hunnfuglen som alene står for hele rugingen og oppfostringen av ungene. Ærfuglene er sosiale fugler og mange par kan hekke i kolonier. På Helgelandskysten har det vært tradisjon å bygge «ehus», en form for små hus som gir ærfuglene ly mot vær, vind og rovfugler.

Næring

I vinterhalvåret dykker ærfuglene for å beite på skjell, snegl og krepsdyr som de finner på havbunnen. Kråkeboller og krabber samt ulike typer skjell utgjør den viktigste næringen gjennom hele året. Den spiser også noe fisk og kan oppsøke fiskebruk der de beiter på spillfisk som havner i sjøen.

Trekk og vandringer

Hekkefuglene i Nord-Norge synes å være knyttet til hekkeområdene også i vinterhalvåret. De som hekker lenger sør kan trekke ned til Skagerak og Nordsjøbassenget og fuglene som hekker på Svalbard søker til kystene av Troms og Finnmark for å overvintre. I Midt-Norge ankommer også mange ærfugl fra Østersjøen for å overvintre.  

Tidligere Ukas Fugl

Se større bilder av Ukas fugler