Videregående skole

Tilpasninger til arktisk klima

Undervisningsopplegget passer for videregående skole og består av en presentasjon og evt. oppgaver eller omvisning (bestilles). Elevene vil kunne lære om hvordan dyr (og planter) i arktiske strøk på ulike måter er tilpasset sine omgivelser og hvordan utvikling ved naturlig utvalg forklarer denne tilpasningen. Heftet med oppgaver kan lastes ned på forhånd (se "Oppgaver og lærerveiledninger" i menyen) eller deles ut under besøket.

Ønsker du å bestille? Bestilling sendes til skole@polaria.no, eller ta kontakt med skoletjenesten på tlf. 77 75 01 16.