Sel!

3. trinn (Den Kulturelle Skolesekken)

Sel(v)sagt e' det sel

Skoleåret 2016/2017 får alle på 3. trinn i Tromsøskolen invitasjon gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) til ”Sel(v)sagt e’ det sel” på Polaria. Dette tilbudet handler om Tromsøs historie som selfangstby. Her vil elevene få oppleve livet ombord på selfangstskuta M/S Polstjerna og lære om bruken av skinn og kjøtt, smake selkjøtt, lage et eget selskinnsprodukt og ikke minst besøke selbassenget i Polaria.

Det er utarbeidet et kompendium som kan brukes som ressurshefte og lærerveiledning i forbindelse med besøket på Polaria. Heftet er laget av Tromsø Museum/Polarmuseet og finnes under "oppgavehefter og lærerveiledninger" i menyen.

"Sel(v)sagt e' det sel" er et samarbeidsprosjekt mellom Den Kulturelle Skolesekken, Teaterselskapet Sadio Nor, Tromsø Museum/Polarmuseet og Polaria.