Seltrening2

Foring og trening

På Polaria trener vi selene mens vi fôrer dem. Trente dyr har det bedre i fangenskap enn utrente dyr og hovedintensjonen med treningen er å stimulere dyrene, samt å øve selene i å utføre veterinærøvelser som gjør det mulig for dyrepassere og veterinær å undersøke om dyrene er friske og i god form. Når vi trener dyrene benytter vi en metode som kalles trening med positiv forsterkning, og det er samme treningsform som benyttes når dyr i Walt Disneys filmer blir trent opp. Vi premierer dyrene når de gjør som de blir bedt om, og ignorerer dem hvis de prøver å gjøre noe annet.