børstemark_320x240

Bli forsker for en dag!

Har du lyst å bli forsker for en dag?. Søndag 30. april kl. 13.00 kan alle barn få være med å forske på småkryp fra havbunnen utenfor Polaria.

Ekatarina Storhaug fra Akvaplan-niva kommer for å fortelle om viktigheten av bunndyr og hvordan forskere arbeider for å finne ut mer om dem. Vi skal ta en bunnprøve fra vår flytebrygge, som vi siler bort sand og slam fra. Dyrene vi finner tar vi med inn for å se nærmere på i lupe, sånn at vi kan sette navn på dem og tegne dem. Alle som vil være med å forske, må ha med regnklær og støvler. De som deltar, får et forskerdiplom som bevis på at man har vært forsker for en dag. Gratis inngang på Polaria for alle barn frem til aktiviteten starter kl. 13.00!