Lusuer

Våre akvarier

Akvariet på Polaria ønsker å vise frem fisk og sjødyr som finnes i de nordlige strøk. Her kan du se fiskearter som lever i områdene rundt Tromsø og videre nordover. Sjøvannet som finnes utenfor kysten her i nord kalles Atlanterhavsvann. Atlanterhavsvannet kommer med Golfstrømmen, det strømmer langs norskekysten og videre opp i Barentshavet. For at dyrene skal trives best mulig, må vi holde temperaturen i våre akvarietanker mest mulig lik den naturlige. Derfor må vi i perioder kjøle ned sjøvannet, og vi kontrollerer at temperaturen på vannet aldri overstiger 7 ℃ gjennom hele året.


Når man forflytter seg nordover fra norskekysten, opp til Barentshavet og videre mot Svalbard, møter man på kaldt arktisk vann. De fleste fiskearter har sitt eget temperaturområde som de trives best i, derfor vil artssammensetningen endres når man kommer inn i det kalde arktiske vannet.
På Polaria har du muligheten til å studere fisk som er fanget inn i Barentshavet og i områdene rundt Svalbard. For å få disse fiskene til å trives hos oss, kjøler vi ned vannet ytterligere, slik at temperaturen holdes konstant på rundt 1 °C hele året igjennom.