Havørn Børselv 11 (3)_420x280

Ukas Fugl: Havørn

Uke 21

21. mai 2014
Havørna er den største av våre rovfugler. Med et vingespenn på rundt 2,5 m er den et imponerende skue når den seiler over hodene våre. Fra å være utrydningstruet på slutten av 1960-tallet er nå bestanden på sterk økning og stadig flere gamle områder tas i bruk.
Ravn (3)_350x233

Ukas Fugl: Ravn

Uke 20

12. mai 2014

Ravnen er den største av våre kråkefugler. Kroppen er helt svart med et svært kraftig nebb. Ravnen hekker i fjellet og langs det meste av den klipperike kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Ravnene kan bli veldig gamle, i fangenskap 69 år.

Kråke_417x278

Ukas Fugl: Kråke

Uke 18

28. april 2014

Kråka er en av våre fugler de fleste kjenner. Kroppen er askegrå med svart hode og svarte vinger og stjert. Vinterstid trekker mange kråker der de finner godt om mat. Den finner mye mat i fjæra, inne i byer og den trekker gjerne inn til søppelfyllinger.

Karl-Birger Strann

Ukas Fugl: Skjære

Uke 15

07. april 2014

Skjæra er en av de fugleartene de fleste kjenner. Med sin svarte-hvite fjærdrakt og lange stjert kan den ikke forveksles med noen andre arter. Den hekker i nær tilknytning til mennesker og er i stor grad avhengig av oss for mat vinterstid.

Furukorsnebb hann (3)_370x247

Ukas Fugl: Furukorsnebb

Uke 14

01. april 2014

Furukorsnebben er vår største korsnebb og er på størrelse med en liten trost. Den skilles fra den noe mindre grankorsnebben på sitt svært kraftige nebb, men ellers er disse to artene veldig like av utseende.